Üyelik Sözleşmesi

Mobilet Üyelik Sözleşmesi
Giriş
İşbu Mobilet Üyelik Sözleşmesi
(“Sözleşme”), EVENT MASTER ETKINLIK ORGANIZASYON VE BILETLEME HIZMETLERI ANONIM SIRKETI.
tarafından Mobilet Dijital Kanalları’na katılacak Üyelerin üyelik koşulları, hak ve yükümlülükleri ile kişisel verilere ilişkin esasları belirlemektedir.
Tanımlar
Mobilet:
Mobilet Dijital Kanalları’nın sahibi ve yöneticisi olan Event Master Etkinlik Organizasyon ve Biletleme Hizmetleri Anonim Şirketi’ni,
Sistem:
Mobilet Satış Kanallarında satılan biletler ve ürünlerin vb. satış ve diğer işlemler için altyapısını oluşturan yazılımı,
Üye/ler:
Üyelik için gerekli olan bilgileri doldurarak ya da Facebook, Spotify hesabı veya benzer hesaplarla Mobilet Dijital Kanalları’na üyelik yapan gerçek kişiyi,
Bilet:
Mobilet Satış Kanalları aracılığıyla satışı yapılan, fiziki ve/veya elektronik iletişim araçları ile iletilen ve ilgili Etkinlik’e giriş imkânı sunan, ancak herhangi bir mali değeri olmayan basılı ve/veya elektronik belge ve/veya veriyi,
Etkinlik:
Organizatör tarafından düzenlenen ve işbu Sözleşme uyarınca Mobilet’e Bilet satış yetkisi tanınan her türlü kültürel, sanatsal, eğlence, eğitim, sportif ve sair amaçlı her türlü konser, gösteri, müsabaka, yarış, temsil, sinema, tiyatro, opera, atölye, sergi, müzecilik, fuar, sirk, lunapark ve diğer her türlü faaliyeti,
Etkinlik Organizatörü:
Kültürel, sanatsal, eğlence, eğitim, sportif ve sair amaçlı her türlü konser, gösteri, müsabaka, yarış, temsil, sinema, tiyatro, opera, atölye, sergi, müzecilik, fuar, sirk, lunapark ve diğer her türlü faaliyeti kendi sorumluluğunda düzenleyen ve Mobilet’e Bilet satış yetkisi tanıyan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Mobilet Dijital Kanalları:
Mobilet’in sahibi ve yöneticisi olduğu, www.mobilet.com adresinde yer alan web sitesi, mobil uygulaması (app) ve kioskları,
Satış Entegratörü:
Mobilet Satış Kanalları haricinde, Mobilet’ten alacağı lisansla Sistem’i kendi yönetim ve uygulaması dahilinde bulunan her türlü fiziki ve/veya elektronik satış mecra ve kanallarına entegre ederek, bilet vb. satışı yapan, Etkinlik Organizatörü ve/veya diğer üçüncü kişi veya kişileri,
Entegre Kanallar:
Mobilet’in vereceği lisansla Sistem’in entegre olacağı üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere ait web siteleri, mobil uygulamaları ve/veya kioskları,
Mobilet Satış Kanalları:
Mobilet tarafından bilet ve ürünlerin satıldığı her türlü fiziki ve/veya elektronik satış noktalarını,
KVKK:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuatı,
Kişisel Veriler:
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi:
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde Mobilet Dijital Kanalları dahilinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade eder.
Üyelik Olanakları
Mobilet, Dijital Kanalları’nda Üye’ye bir üye hesabı sunmakta olup, Üye kendi belirlediği ve dilediği zaman değiştirebileceği şifre ile bu kanallara giriş yaparak, ilgi ve tercihleri doğrultusunda yararlanabilecektir.
Üye, Mobilet Dijital Kanalları’nda yer alan aslen müzik, eğlence, kültür sanat, gastronomi ekseninde etkinlik/mecra/mekan/yayın gibi konulara ilişkin Bilet ve/veya ürün satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Üye, bilgisi doğrultusunda ilgisini çekebileceğini düşündüğü ve kendisine özel beğeni, ilgi alanları, tercihleri, satın alma alışkanlıkları vb. doğrultusunda özelleştirilmiş konu, etkinlik ve ürünlere ilişkin güncel içeriklere, tanıtımlara, fırsat, fayda ve olanaklara erişebilecektir.
Üye, Mobilet Dijital Kanalları’nda yer alan Etkinlik ve ürünlere, öncelikli veya diğer kişilerden farklı mecralarda, farklı biçimlerde erişebilecektir.
Üye, bizzat Mobilet tarafından veya Etkinlik Organizatörleri ve Satış Entegratörleri ile geliştirebileceği olanaklara Mobilet Dijital Kanalları aracılığı ile ulaşabilecektir.
Üye, Etkinlik Organizatörleri tarafından organize edilmiş etkinliklerin Biletlerine ulaşabilir, gerekli prosedürleri yerine getirerek satın alabilir, Mobilet Dijital Kanallarında bulunan
“arkadaşıma gönder”
özelliğini kullanarak Bilet (bilet yerine geçen karekodu) gönderebilir.
Üye, bir Etkinlik Bileti satın almak koşulu ile Etkinlik Organizatörü tarafından belirlenmiş tek seferde alınabilir maksimum Bilet limiti dahilinde, arkadaşları için Bilet rezervasyonu yapabilir; bu rezervasyonlar Mobilet Dijital Kanallarında tanımlı süre ile sınırlı olarak geçerlidir.
Üye, satın aldığı Biletlerine (i) ödeme onay işlemi sonrasında satış onay ekranında
“Biletlerim”
seçeneğine gitmek suretiyle (ii) Mobilet Üyelik hesabına kayıtlı cep telefonuna gönderilecek adres linkini kullanarak ve (iii) her zaman Mobilet üyelik hesabı altındaki
“Biletlerim”
seçeneği kullanarak (iv) fiziksel satış noktasından basılı bilet teslim alarak ulaşabilir.
Üye Etkinlik Organizatörü tarafından gönderilen ve Üyelik hesabı ile eşleştirilen davetiyelere erişebilir, dilerse davetiye konusu Etkinliklere katılabilir veya reddedebilir.
Üye, onayı doğrultusunda Mobilet Dijital Kanalları aracılığıyla, konusu Mobilet Dijital Kanalları’na dahil olsun veya olmasın, genel ve özel kampanyalar, promosyonlar, tanıtım, davetiye, puan kazanma, hediye çeki verilmesi, kulüplere üye olabilme ve indirim, reklâm, anket vb. gibi uygulama ve avantajlardan ilgili uygulama kapsamında belirlenecek koşullara uymak kaydıyla yararlanabilecek, bu konularda bilgilendirmeler alabilecektir.
Üye, Mobilet tarafından sağlanan içeriğe ilaveten Mobilet tarafından Dijital Kanallar kapsamına alınması halinde üçüncü kişilerce benzer veya bağlantılı konularda (konser, etkinlik, mekân, yayın, vb) oluşturulan içerikleri ve kendisine sağlanabilecek olanakları de görüntüleyebilecek ve dilerse bunlardan ilgili koşullara uymak kaydı ile yararlanabilecektir.
Üye, Mobilet Dijital Kanalları’na sunduğu veya sunulmasına onay verdiği tüm bilgileri üye girişi yapmak sureti ile değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek; Üyelik için zorunlu olan alanlar ve yasal gereklilikler nedeni ile saklanması gerekenler dışındaki her türlü bilgiyi dilerse silebilecektir.
Mobilet, Üyelik olanaklarının kullanımını sağlayabilmek, kolaylaştırabilmek, çeşitlendirebilmek ve olanakların kullanımının takibini yapabilmek üzere Etkinlik Organizatörü’nün iş ortakları ile entegrasyona gidebilir. Entegre olunan sistemde Mobilet Dijital Kanalları’nın rolü yalnızca Üyeyi entegre sisteme tanıtmak, kullanıcı doğrulamaktır. Bu entegrasyon kapsamında Mobilet yalnızca kendi altyapısı üzerinden geçen işlemlerin bilgilerini kayıt altına alabilir. Entegre olunan sisteme ait bilgiler Mobilet sistemi üzerinden görüntülenemez.
Üye’nin Yükümlülükleri ve Mobilet Dijital Kanalları’nı Kullanım Koşulları
Üyelik kişiseldir ve sadece Üye’nin kendisine aittir. Üye Mobilet Üyeliğinden doğan hak ve sorumluluklarını hiçbir şekilde kısmen veya tamamen başkasına devredemez.
Üye, Mobilet Dijital Kanallarının sadece üyeliğe bağlı olarak sunduğu hak ve olanaklardan üyeliği devam ettiği sürece faydalanabilir.
Üye’nin Üyelik kapsamında (satın alınan bilet ve ürünler vb. ve yararlanılan sair olanakları da kapsamak üzere) yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye ait olup Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Mobilet’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
Üye, üyeliğini her zaman Mobilet Dijital Kanalları’nın imkanları çerçevesinde dilediği şekilde düzenleyebilir yahut sonlandırabilir.
Üye, belirlemiş bulunduğu Üyelik Sistemi giriş şifresinin ve varsa aktivasyon kodunun gizliliğini muhafaza etmeyi, başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; Üyelik hak ve olanaklarının kötüye kullanılması halinde Üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Mobilet, gerçekleşen mesafeli sözleşmelerden doğan tüketici hakları ile ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile, Mobilet Dijital ve Satış Kanalları’nda Üye’ye sunulan Bilet, Etkinlik, avantaj, tanıtım veya özel kampanyaların vb. içerik, mekân, yararlanma şartları, fiyat, değer ve diğer bilgilerini değiştirme hakkı Mobilet ve Etkinlik Organizatörü başta olmak üzere içerik ve olanağı sağlayana aittir.
Mobilet Dijital Kanalları tarafından Üyelik şart ve koşulları değiştirilebilir; Üyelik veya Mobilet Dijital Kanalları herhangi bir zamanda kanal çeşitliliği arttırılabilir, azaltılabilir veya değiştirilebilir.
Mobilet tarafından koşulları serbestçe belirlenecek puanlama veya sadakat programı gibi yeni uygulamalar Mobilet Dijital ve Satış Kanalları’na dahil edilebilecektir.
Delil Sözleşmesi
İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklarda Mobilet’e ait tüm fiziki ve elektronik ortam ve bilgisayar kayıtları ve/veya Mobilet Dijital Kanalları’nda saklanan veri ve kayıtlar, HMK m. 193 uyarınca bağlayıcıdır ve kesin delil teşkil eder.
Uyuşmazlıklar
şbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup Taraflar öncelikle Avukatlık Kanunu Madde 35/A kapsamında uzlaşmaya çalışacaklardır. Uzlaşma sağlanamaması durumunda uyuşmazlığın çözümü için İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yürürlük ve Süre
İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin kabul edilerek üyeliğin başlaması ile yürürlüğe girer ve üyeliğin son bulmasına kadar geçecek zaman için, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın geçerlidir.
Kişisel Veriler
İşbu Sözleşme kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak;
https://www.mobilet.com/help/privacy-policy linkinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını,
Çerezler (cookie) yoluyla toplanan kişisel verilerinize ilişkin olarak;
https://www.mobilet.com/help/cookiepolicy linkinde yer alan çerez(cookie) politikasını inceleyiniz.