KVKK ve Gizlilik Politikası
Mobilet Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası


Kişisel verilerin korunması Event Master Etkinlik Organizasyon ve Biletleme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Mobilet”) için önemli bir konudur. Mobilet, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.
 1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Mobilet’in;
  1. Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
  2. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini,
  3. Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
  4. Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
  5. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
  6. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
  7. Kişisel verileri saklama sürelerini,
  8. İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
  9. İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
  10. Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Mobilet kişisel verileri www.mobilet.com web sitesi, mobil web sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, bilet satış gişeleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.
 1. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu
Mobilet kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.
   1. Müşteri/Üye
   2. Çevrimiçi Ziyaretçi
   3. İş Ortağı Verisi, iş ortağı yetkilisi ve iş ortağı çalışanı
   4. Tedarikçi verisi, tedarikçi çalışanı veya tedarikçi yetkilisi
   5. Ajans verisi, ajans çalışan verisi

 1. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

1.
Müşteri,
   1. Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
   2. Lokasyon Bilgisi: Seçtiği bölge, yaşadığı şehir
   3. İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, bölge
   4. Finansal Bilgi: TC kimlik no, vergi kimlik no
   5. Müşteri Bilgisi: Fotoğraf
   6. Müşteri İşlem Bilgisi: IP adresi, gezinme bilgileri, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, satın almaya ilişkin bilgiler
   7. Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
   8. Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler aracılığıyla sosyal medya kanallarında pazarlama yapılması
   9. İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
   10. Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve Mobilet tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
   11. Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta.
   12. Talep/Şikâyet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikâyet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
2.
Çevrimiçi Ziyaretçi
   1. Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
   2. Hukuki İşlem Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.
3.
İş Ortağı Verisi, iş ortağı yetkilisi ve iş ortağı çalışanı
   1. Kimlik Bilgisi: TC kimlik no, ad-soyad
   2. İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, adres, cep telefonu
   3. Finansal Bilgi: Hesap no, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, vergi levhası, IBAN
   4. Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
   5. Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza,
   6. Görsel Bilgi: Fotoğraf
4.
Tedarikçi Verisi, Tedarikçi Çalışanı ve Tedarikçi Yetkilisi
   1. Kimlik Bilgisi: TC kimlik no, ad soyadı
   2. İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, adres, cep telefonu
   3. Finansal Bilgi: Hesap No, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, vergi levhası, IBAN
   4. Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
   5. Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza, sağlık raporu
   6. Özlük Bilgisi: SGK giriş bilgisi
   7. Görsel Bilgi: Fotoğraf
5.
Ajans Verisi, Ajans Çalışan Verisi
   1. Kimlik Bilgisi: TC kimlik no, ad-soyad
   2. İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, adres, cep telefonu
   3. Finansal Bilgi: Hesap no, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, vergi levhası, IBAN
   4. Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
   5. Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza,
   6. Görsel Bilgi: Fotoğraf

 1. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı
Kişisel veriler, Mobilet tarafından işletilen e-ticaret platformlarının (www.mobilet.com);
Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,
Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
Müşteri ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; Müşteri/Üye tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
Sözleşme ilişkisi kapsamında, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Müşteri/Üye’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, etkinliklerin ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
Ticari elektronik ileti iznine istinaden Müşteri ile iletişime geçilmesi gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Müşteri/Üye deneyiminin iyileştirilmesi,
Müşteri/Üye memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması,
Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.


 1. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
Mobilet, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Mobilet, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Mobilet kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Mobilet’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
Mobilet işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:
Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
Kâğıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.
Mobilet’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Mobilet tarafından işletilen platformlara veya Mobilet sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Mobilet bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.


 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Mobilet kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Müşteri/Üye verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, etkinlik organizatörü, ajans, Facebook, kamu kurum ve kuruluşları, grup içi şirketler ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir.
Müşteri verileri ayrıca; müşterinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.
Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, Müşteri/Üye ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.


 1. Kişisel Verileri Saklanma Süreleri
Mobilet işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:
Çağrı Merkezi ses kayıtları
3 yıl
Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Üyelik ve satın almaya ilişkin kayıtlar
10 yıl
Türk Borçlar Kanunu
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar
10 yıl
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usül Kanunu
Çerezler
En fazla 540 gün

Ticari elektronik ileti onay kayıtları
Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl
Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri
2 yıl
İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun
Müşterilere ilişkin kişisel veriler
Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl
Türk Borçlar Kanunu,Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler
Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl
Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usül Kanunu

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 1. Profilleme
Mobilet Müşteri/Üye’ye ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;
a. Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Müşteri/Üye’ye ilişkin olarak, Müşteri/Üye’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme yapmaktadır.
b. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Müşteri/Üye bakımından da profilleme yapılarak;
a. Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi),
b. Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi,
 1. Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Profilleme çalışmaları kapsamında Müşteri/Üye’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Müşteri/Üye ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Müşteri/Üye ID’leri Mobilet içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Müşteri/Üye’ye atanan bu ID’ler Mobilet tarafından sistem içinde muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.
 1. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
Mobilet tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:
   1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Mobilet web sitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Profil” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. kişiselverilerim@mobilet.com müşteri hizmetleri kanalımız üzerinden başvuru yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca, www.mobilet.com sayfasında yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
 1. İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri
Mobilet tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Profil” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.
Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.
 1. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
Mobilet, Mobilet tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; spor müsabakalarında bilet satın alma sırasında talep edilen TCKN ve pasaport numarası, Mobilet’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (6222 sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanun, suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Mobilet in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
 1. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi
Mobilet tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
Mobilet, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
Mobilet tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Mobilet bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Mobilet tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
Mobilet tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
Mobilet, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.
 • Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
Mobilet, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.Version 2.0
Güncellenme tarihi: 06.01.2020