Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Giriş

İş bu metin EVENT MASTER ETKİNLİK ORGANİZASYON VE BİLETLEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne (“Mobilet”) ait www.mobilet.com adresli web sitesi ile Mobilet mobil uygulaması (app) ve Mobilet kiosklarını kullanacak olan tüm gerçek veya tüzel kişi Kullanıcılar ile ayrıca Mobilet ile üyelik sözleşmesi akdetmiş Üyeler için bilinmesi gerekli olan Dijital Kanallar ve bilet satın alınan etkinliklere ilişkin her türlü katılım veya etkinlik bileti kullanım koşullarının neler olduğunu açıklamaktadır. Mobilet Dijital Kanallarına girmekle “Kullanım Koşulları” kabul edilmiş sayılır.

Giriş

Alıcı/lar: Üye’yi veya Mobilet Satış Kanalları ile bilet satın alan veya bileti elinde bulunduran alıcıları ifade eder; ancak bilet iptal ve iadeleri konusunda Alıcı veya Alıcılar deyimi yalnızca bileti satın alan kişiyi ifade eder. Ayrıca atıf yapılmadığı sürece “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” ibaresi Üye’yi ve Alıcı’yı da kapsamaktadır.
Dijital Kanallar: www.mobilet.com adresi web sitesi, Mobilet mobil uygulaması (app) ve Mobilet kiosklarının tamamını ifade eder.
İşbu metinde tanımlanmamış terimler, üyelik sözleşmesinde kendilerine atfedilen tanımları ifade eder.

Bileti Satılan Etkinliklere İlişkin Kurallar

Etkinliğe Katılım

Etkinliğe giriş ancak Alıcı’nın cep telefonuna gönderilecek karekodu barındıran bilet ile yapılacağından, karekod görüntülemeye elverişli bir cep telefonunun bulunması ve Etkinliğe bu karekodu barındıran biletin gönderildiği cep telefonu ya da belirtilen karekodun kağıt çıktısı/baskısı ile gelinmesi zorunludur.
Satın alınan bilet(ler) Alıcı’ya elektronik ortamda sunulacaktır. Etkinliğe giriş ancak Alıcı’nın cep telefonuna gönderilen bu karekodu barındıran bilet ile olanaklı olacaktır. Ayrıca mevzuat uyarınca elektronik sertifika ile imzalanan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen ve fatura niteliğindeki elektronik bilet de kağıt baskısı alınabilecek şekilde Alıcı’ya sunulacaktır; ancak fatura niteliğindeki bu elektronik bilet, etkinliğe girme olanağı sağlamayacak yani etkinliğe giriş için kullanılamayacaktır.
Etkinliğe giriş sadece Alıcılar’ın cep telefonuna gönderilecek karekod barındıran bilet ile yapılacağından bu karekodun/biletin hiç kimse ile paylaşılmaması ve gizliliğinin ve mevcudiyetinin muhafaza edilmesi gerekli ve önemlidir. Hangi nedenle olursa olsun, biletin veya Alıcı’nın cep telefonunun çalınması, kaybı, okunmaz hale gelmesi halinde Mobilet’den talepte bulunulamaz ve Alıcı’nın etkinliğe katılım imkanı bulunmaz. Karekod barındıran bilet, başka bir denetim uygulanmak zorunlu olmaksızın, etkinliğe girişe imkan sağlayan tek vasıta olarak belirlenmiştir. İstisnai bir uygulama olarak, karekodu barındıran biletin Alıcı’nın kusuru dışında herhangi bir sebeple kullanılamaz hale gelmesi durumunda, biletin başkası tarafından o ana kadar kullanılmamış olmasının teyit edilebilmesi ve diğer biletin iptal edilmesi koşulu ile Mobilet dilerse aynı kurallara tabi bir yeni karekod üretebilir ve ilgili Alıcının üyelik hesabındaki “Biletlerim” sayfasına yükleyebilir.
Satın alma sonucunda Alıcı’nın Mobilet üyelik hesabına kayıtlı cep telefonuna SMS ile sipariş gönderilir. Alıcı’nın cep telefonunun karekod görüntülemeye elverişli olmaması durumunda, gişe ve kiosklarda sipariş numarası veya Alıcı’nın kayıtlı cep telefonu bilgileri ile biletine ulaşıp biletin çıktısı temin edilebilir.
Mobilet, internet veya GSM ağlarındaki kesintiler vb. nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerden veya gönderimin hiç gerçekleşmemesinden sorumlu değildir. Bilet(ler)in elektronik ortamda teslim edilmesini engelleyecek nitelikte Alıcı’ya ait internet, GSM hattındaki veya Alıcı’nın kullandığı cihazdaki arıza, sorun ve aksaklıklar nedeniyle veya cep telefonunun karekod görüntülemeye elverişli olmaması gibi nedenlerle bilet teslimatında yaşanacak sorunlardan Mobilet sorumlu tutulamaz. Daha önceden satın alınmış olan biletlere her zaman Mobilet web sitesi ya da mobil uygulamasındaki menü alanında yer alan “Cüzdan” kısmından ulaşılabilir.
Etkinlik mekanına giriş ve bilet(lerin) kontrolü Etkinlik Organizatörü tarafından sağlanır. Etkinlik Organizatörü, etkinlikle ilgili olarak (giriş saati, çıkıp yeniden giriş yapılabilmesi, geç giriş engeli, yiyecek içecek ve diğer yasak ya da sınırlamaları, fotoğraf çekimi ve teknik ekipman sokulması, canlı hayvan kabulü vb. tüm konularda) kuralları serbestçe belirleyebilecek olup Alıcı bu kurallara riayet etmekle yükümlüdür. Mobilet, Etkinlik Organizatörü tarafından kendisine bu kuralların iletildiği şekliyle Dijital Kanallar üzerinde duyurusuna yer verebilecektir.
Etkinlik duyurusunda yer alan etkinlik materyallerini oluşturan görsel ve diğer içerikler Etkinlik Organizatörü tarafından temin edilmiş ve Mobilet’e iletilmiş materyaller olmakla, Mobilet bu etkinlik materyallerinin doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, yeterliliği, satılan biletlerle uyumu konusunda hiçbir taahhütte bulunmaz ve bu içerikle ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz.
Etkinlik Organizatörü’nün belirleyeceği kurallara veya hukuka aykırılık içeren veya suç teşkil edebilecekler davranışlar vb. nedeni ile Alıcıların etkinliğe alınmaması ve/veya etkinlik mekanından çıkarılması vb. durumlar bilet(ler)in iadesi veya bedel talebi hakkı doğurmaz ve Mobilet bu uygulamalardan sorumlu tutulamaz.
Mobilet, kişi başına satın alınabilecek bilet sayılarını belirleme ve bunlara sınırlama getirme hakkına sahiptir.
Aksi bu kullanım koşullarında ve ilgili mevzuatta belirtilmediği sürece, bilet(ler), etkinliğe giriş için bileti elinde bulunduran kişi tarafından kullanılabilecektir. Alıcı’nın arkadaşları için de bilet alması durumunda, Mobilet, güvenlik ve kişiye özel fonksiyonların kolaylıkla çalışması amacıyla diğer kişiler için alınan bilet(ler)in “Bilet Transferi” butonu ile paylaşılmasını önermektedir.

Etkinlik Sorumluluğu

Mobilet, etkinliğin sahibi ya da organizatörü değildir. Bilet satışı yapılan etkinliğin ifası, tamamen Etkinlik Organizatörünün sorumluluğundadır. Etkinlik mekanının kapasitesi, bilet fiyatları, satılacak bilet sayısı, kategorileri, mekanın Alıcı’lar için konumlandırılması hususları Organizatör tarafından belirlenmiştir. Etkinlik için satışa sunulan bilet sayılarını ve ayakta veya oturarak mekan yerleşimini/kullanımını belirlenmesi, seyircilerin sahneyi görmesi, acil çıkış veya tahliye yol veya kapılarının kapatılmaması, güvenlik sorunları ve her türlü risklerin önlenmesi, her türlü zarar, kayıp, yaralanma, ölüm vb. olaylar veya Etkinlik’in ertelenmesi, iptal edilmesi kararları ile sorunsuz ve ayıpsız bir Etkinlik gerçekleştirilmesi yalnızca Etkinlik Organizatörü’nün sorumluluğundadır. Mobilet’in verdiği hizmet, satışa konu etkinlik biletlerinin Mobilet satış kanalları aracılığıyla satışı hizmetinden ibarettir.
Bu kapsamda Mobilet;
Etkinliğin belirli tarih, saat ve yerde gerçekleştirileceğine, iptal veya erteleme kararı alınmayacağına,
Etkinliğin içerik ve niteliğine, süresine ve seyirci memnuniyetine, hizmetin ayıplı olmayacağına,
Etkinlik Organizatörü tarafından kapasite fazlası bilet satılmayacağına, bilet kategorilerine uygun mekan düzeni sağlanacağına,
Etkinlik mekanının söz konusu etkinliğe uygunluğuna, etkinlik için gerekli izin ve onayların alındığına,
Can ve mal güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alındığına, etkinliğin sigortalamasına,
Etkinliğin gerçekleştirilebilmesi için diğer tüm yasal mevzuat hükümlerinin yerine getirildiğine,
dair herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve sorumluluk taşımamaktadır.
Etkinlik iptali ile bilet bedeli iade prosedürünün, etkin şekilde Alıcılar’a duyurulması Etkinlik Organizatörü’nün sorumluluğundadır. Mobilet Dijital Kanallar’da ve/veya bileti satın alan Alıcılar’a iletişim bilgilerini kullanarak veya kayıtlı hesapları üzerinden iptal/erteleme duyurusu yapabilir. İptal ve erteleme durumlarında etkinlik özelinde açıklanacak iade süresi ve prosedürlerine uygun davranılması gerekli ve zorunludur.
İptal ve bilet bedellerinin iadesi konusunda tek muhatap bileti satın alan Alıcı olup, bileti satın almadan elinde bulunduran kişilerin (Alıcıların) biletin iptali ve bilet bedelinin iadesi bakımından hiçbir hak ve yetkileri olmayacaktır. Bilet iptal ve bilet bedellerinin iadesi ile ilgili olarak Alıcıların satın aldıkları bilet(ler)i verdikleri diğer üçüncü kişiler (bileti elinde bulunduranlar) ile olan tüm ilişkinin yönetimi yalnızca bilet(ler)i satın alan ve bilet(ler)in ilgili üçüncü kişi tarafından kullanımına olanak sağlayan Alıcı’nın sorumluluğunda olup, bu kişilere karşı ve/veya bu kişilerle olabilecek sorunlardan dolayı Mobilet hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Etkinliğin iptali durumunda kredi kartı ile ödemeler otomatik olarak bileti satın almış olan Alıcı’nın kredi kartına; nakit ödemeler bilet satın alan Alıcı başvurduğunda ileteceği banka hesabına yapılır. Erteleme halinde de, bileti satın alan Alıcı’nın dilerse bileti iade hakkını kullanmasına olanak sağlanır.
Mobilet’in herhangi bir nedenle bilet satın alanlara karşı bilet bedelini iade etmesi gereken yasal durumlar oluştuğu takdirde, bu iade ve/veya ödeme ilgili bilet satın alandan tahsil olunan toplam bilet bedeli ile sınırlı olup diğer tüm konular yalnızca Etkinlik Organizatörü’nün sorumluluğunda ve tazmin yükümlülüğündedir. Bilet satın alanların etkinliğin iptali/ertelenmesi halinde satın aldıkları bilet bedelini Mobilet’den talep edebilmesi hakkı saklı olmak üzere, Kullanıcılar hangi nedenle olursa olsun Mobilet’e bir ödeme yükümlülüğü veya tazminat talebi yöneltemeyeceklerini, etkinlikle ilgili tüm konularda tek muhataplarının Etkinlik Organizatörü olduğunu, peşinen kabul ve taahhüt eder.

Dijital Kanallar Kullanım Koşulları

Mobilet, Dijital Kanallar’ın içerik sahibi olarak Dijital Kanallar’da yer alan içeriği (her türlü bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vb) her zaman belirleyebilir, güncelleyebilir, gerekli olan hallerde değiştirebilir, kaldırabilir, Dijital Kanallar’ı sonlandırabilir.
Dijital Kanallar’da bilet satışına konu etkinliklerin tanıtımında Etkinlik Organizatörü tarafından sağlanan içerikler (metin görsel, foto, video vb) bakımından Mobilet’in hiçbir sorumluluğu bulunmaz ve tek muhatap Etkinlik Organizatörü’dür.
Kullanıcılar, Dijital Kanallar’ı, Dijital Kanallar içeriğinde yer alan içeriği kişisel kullanım amaçlı olarak görüntülemek, bu içerikle ilgili bilgi edinmek, ayrıca Üyeler bakımından ise Üyelik olanaklarından yararlanmak için ve burada yayınlanan kullanım koşullarına uygun şekilde kullanabilirler.
Dijital Kanallar’da yer alan Mobilet veya üçüncü kişilere ait içerik ve Dijital Kanallar’ın tasarımı, fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Kullanıcılara tanınan Dijital Kanallar’ı kullanım olanağı, aşağıda düzenlenen fikri mülkiyet haklarına ilişkin olarak Kullanıcı’ya hiçbir hak ve yetki sağlamaz. Mobilet’in faaliyet alanı bakımından fikri mülkiyet haklarının özel bir yer teşkil ettiği gözetilmeli ve fikri mülkiyet hakları ihlalinin yalnızca Mobilet’in değil diğer eser sahibi/icracı/yapımcı/tasarımcı gibi eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceği ve Mobilet ve diğer eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağı önemle dikkate alınmalıdır.
Kullanıcılar, kişisel verilerini/bilgilerini vermek zorunda kalmaksızın Dijital Kanalları ziyaret edebilir; ancak Kullanıcılar’ın isteği üzerine yazışma yapılması, yasal hakların kullanılması gibi gereklilik durumlarında kişisel verileri talep edilebilecektir. Ayrıca 5651 sayılı Kanuna göre ziyaretçilerin trafik bilgisi tutulmakta ve talep halinde resmi kurumlarla paylaşılabilmektedir.
Kullanıcılar dilerse kişisel verilerini vermek sureti ile Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Üyelik işlemini gerçekleştirebilirler.
Kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10 ve m. 11’den doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanan bilgi ve belgeler Dijital Kanallar’da kullanıcıların dikkatine ve incelemesine sunulmaktadır.
Dijital Kanallar'da yer alan bilgilerin yeterliliği ve Etkinlik Organizatörü tarafından sağlanan içerik ve bilgilerinin doğruluğu ve hukuka uygunluğu Mobilet tarafından garanti edilmiş değildir. Kullanıcılar bu bilgileri kullanırken bu hususu göz önünde bulundurarak kendileri için gerekli araştırma ve doğrulamayı bizzat sağlama sorumluluğunu üstlenirler.
Kullanıcılar, Dijital Kanallar’daki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından tamamıyla kendilerinin sorumlu olduğunu ve Mobilet’e sorumluluk yöneltilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.
Kullanıcılar, Dijital Kanallar üzerinde bir başka web sitesine, uygulamasına veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Mobilet ile ilgisi olmadığını ve Mobilet’in bu sitelerin veya dijital kanalların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve buralarda yer alan içeriklerden, ürün ve hizmetlerden dolayı herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmadığını kabul etmişlerdir.
Kullanıcılar’ın, Dijital Kanallar'ın Kullanım Koşullarını okumamaları veya okumalarına rağmen bu kuralları ihlal etmeleri sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, menfi veya müspet ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Mobilet, iş ortakları veya bunların çalışanları, yöneticileri, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlar, hukuki veya cezai hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kullanıcılar’ın Kullanım Koşullarını herhangi bir şekilde ihlali ve sair herhangi bir şekilde Dijital Kanallar’ın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Dijital Kanallar’a orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Kullanıcı’nın Dijital Kanallar’ı kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir. Bu durumda Kullanıcı Mobilet’ten hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamaz.
Kullanıcılar, Dijital Kanallar’ı ziyaretlerinde ve Dijital Kanallar ile ilgili tüm hareketlerinde, dürüstlük ilkesi çerçevesinde Kullanım Koşulları’na ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uymayı; aksi halde adli, idari, hukuki ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendilerine ait olacağını peşinen kabul etmişlerdir.
İşbu Kullanım Koşulları, Mobilet tarafından her zaman değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir; değiştirilmiş koşullar Dijital Kanallar’a güncelleme tarihi belirtilerek konulur ve derhal yürürlüğe girer. Kullanım Koşulları’na ilişkin değişiklik ve güncellemeler web sayfasında ya da mobil uygulamada bir uyarı metni ile kullanıcıların dikkatine sunulur.
Dijital Kanallar’da veya satın alınan bilet(ler)de veya ürünlerde veya yazılımlarda yer alan içerik kısmen ya da tamamen değiştirilemez, kopyalanamaz, işlenemez, silinemez, dağıtılamaz ve diğer şekillerde kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edilemez. Dijital Kanallar’ın içeriği ve içerikte yer alan bilgileri veya bilete ya da satış işlemine ait yazılımları temsil eden sayılar veya kodlara müdahale edilemez; bunlar kaldırılamaz veya değiştirilemez; kaynak koda ve/veya nesne koduna dönüştürülemez; tersine mühendislik yapılamaz. Aksi davranışlar Fikir Sanat Eserleri Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında suç oluşturur.
Kullanıcılar, tüm yasal düzenlemelere (Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Tasarım, Marka, Patent ve diğer sınai mülkiyet konularını düzenleyen Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili tüm yasal mevzuat) uygun davranmakla yükümlüdür ve bunların sonuçlarından doğrudan kendileri sorumludur.
Kullanıcılar, Dijital Kanallar’ı ve satın aldıkları bilet(ler)i, ürünleri vb. kullanırken hukuka aykırı davranmamakla ve üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Kullanıcıların, Dijital Kanallar’ı ve satın aldıkları bilet(ler)i veya ürünleri kullanırken yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk tamamen/münhasıran ilgili Kullanıcı’ya ait olup Kullanıcı’nın hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Mobilet’in hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kullanıcı, Dijital Kanallar’daki kullanımlarında, yürütebileceği yazışmalarda, paylaşımlarda vb. yasadışı, tehdit, hakaret, iftira veya küfür içeren, rahatsız edici, küçük düşürücü, kaba, tehditkar, pornografik vb. içeriklere ve söylemlere herhangi bir şekilde yer vermemekle yükümlüdür.
Dijital Kanallar’da yer alabilecek Kullanıcılar’a ait yorum ve değerlendirmeler, görüş açıklamaları vb., Mobilet’in serbestçe takdirinde olmak üzere kısmen ya da tamamen yayınlanmayabilir, silinebilir, içerik korunarak yeniden düzenlenebilir.
Kullanıcılar, Dijital Kanallar’ın kullanımını engelleyecek, yavaşlatacak, zorlaştıracak virüs vb. unsur içeren hiçbir tür bilgi, yazılım vb. kullanmamakla, Dijital Kanallar’a doğrudan veya dolaylı herhangi bir yolla müdahalede bulunmaktan kaçınmakla yükümlüdürler.
İşbu “Kullanım Koşulları”nda ve Dijital Kanallar’da ayrı bir başlıkla yayınlanmakta olan “Mobilet Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası”nda yer alan kuralları ihlal eden Kullanıcılar’ın her türlü kullanımları Mobilet tarafından derhal engellenebilir, erişim durdurulabilir ve Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulabilir.
Kullanıcılar, Mobilet’in, “Kullanım Koşulları” ve “Mobilet Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası” belgelerini tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.
Kullanıcılar, Dijital Kanallar veya bilet üzerinde Mobilet ve/veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir eser, tasarım, fotoğraf, yazı, video, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, marka, logo, şekil, grafik ve sair eser ve unsurlar ve veritabanı oluşturan içerikler bulunabileceğini, bunların tamamının fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu ve Mobilet ve/veya eser / icra / yapım / tasarım / marka / patent ve diğer fikri mülkiyet koruması kapsamındaki eser / icra / yapım / tasarım / marka / patent ve diğer hak sahiplerinin yasal olarak aradığı koşullara uygun olarak, önceden yazılı izni alınmaksızın ve sözleşme imzalanmaksızın her türlü kullanımının (her türlü değiştirme, çoğaltma, kopyalama, indirme, yükleme, işleme, uyarlama, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer şekillerde her türlü kullanım ve müdahale) yasaya aykırı ve suç olduğunu ve bundan dolayı hukuki ve cezai sorumluluklarının doğacağını ve bu eylemlerden özenle kaçınacaklarını, hangi yolla olursa olsun, fikri mülkiyet hakkı ihlalinde rekabet ve/veya haksız rekabet teşkil eden bir işlem ve eylemde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.
Kullanıcılar, Dijital Kanallar’a girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Koşulları” metnini okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Dijital Kanallar’da yer alan içeriklerin ve Mobilet’e ait tüm fiziki ve elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.


Versiyon: 2.0
Tarih: 06.01.2020